• YouTube

    Ďakujem ♥

    Malé prekvapenie, ktoré si na mňa počkalo. Začiatkom roka som mala na mojom YouTube pod 100 odoberateľov a za ten rok sa počet ľudí, ktorí odoberajú môj „kanál“ znásobil a nielen dvojnásobne.